આવનારું વર્ષ સર્વના જીવનમાં સુખ શાંતિ લઈને આવે તેવી શુભેચ્છાઓ સાથે બધાને “દિવાળી મુબારક”


 

About Pragnaji

Personal Links http://pragnaji.wordpress.com/ http://shabdonusarjan.wordpress.com/ https://gujaratidaglo.wordpress.com/
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

1 Response to આવનારું વર્ષ સર્વના જીવનમાં સુખ શાંતિ લઈને આવે તેવી શુભેચ્છાઓ સાથે બધાને “દિવાળી મુબારક”

  1. સંવત ૨૦૬૯ ના નુતન વર્ષે ……………
    આપ સર્વે કુટુંબી જનોને દીપાવલીની શુભ કામના સાથે નુતન વર્ષાભિનંદન

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s