કાર્યક્રમો

 

મિત્રો,

આ સાથે ગુજરાત સમાચાર  માં ડગલો ના કવિ-વંદના કાર્યક્રમનો અહેવાલ આપ સૌ ના વાંચવા માટે …..

રાજેશભાઈ ડગલો પરિવાર આપનો આભાર માને છે ..આપની મહેનત ડગલાને   નવું પગલું માંડવા પ્રોત્સાહિત કરે છે ..અને આપ  તો ઘરની વ્યક્તિની જેમ આપનો ઉત્સાહ દેખાડો છો ..જાતે હાજર રહી પ્રોગ્રામ માણી ,કયારેક ભાગ લઈને પ્રોગ્રામને શબ્દો માં મૂકી રજૂ કરો છો ..કયારેક થાય છે આભાર માની આપને અળગા નથી કરવા, તેમ છતા ગુજરાત સમાચારનો આભાર માન્યા વગર નહિ રહું.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s